धातु - dhātu

W. D. Whitney, The roots√ ṛ, ṛch, ‘go, send’

Pres. [6.] ṛcháti etc. v.+ , -te etc. śb.e. archati etc. u.e. — [3.] íyarti etc. (iyárṣi) v.b. — [5.] ṛnóti etc. ṛṇve etc. v. ṛṇváti etc. rv. — [6.] rante ranta rv. , rántī ? sv. — [9. ṛṇāti.]— [2.] árti ts.
Perf. āra (ā́ritha) arús etc. v+. ; ānarchat m1. [— arāṁ cakāra.]
Aor. 1. ārta ārata etc. (aryāt ts. ; arīta rv. ; arāṇá rv. ) vb. — 2. ā́rat etc. v.b.  (aranta arāmahi v. ) [— 4. ārṣīt.]
Fut. 1. ariṣyati b. [— 2. artā.]
Verb. ṛtá vb.+ , arṇa c. ; artos b. ; -ṛtvā́ av.b. ; -ṛ́tya av. ; -ā́ram rv. 
Sec. Conj.: [Pass. aryate.—] Intens. álarti etc. rv. [arāyate etc. — Desid. aririṣa-.] — Caus. arpáyati etc. v.+ , -te c.  (arpipam av. ; arpayitā e. ; arpitá árpita v.+ ; -árpya v.+ ; arpyate c. )
Deriv.:

ará, ára v.+ árna v.+ ā́rya v.+ rátha v.+
aryá, árya v.b.s. árṇas rv. iras- rv. -arpaka c.
áraṇa v.+ ártha v.+ íriṇa v.+ -arpya c.
aráṇi v.+ -arman, árma v.+ írya- v. árpaṇa v.+
aratí rv. árvan, arva v.+ -ṛchā u.+ arpaṇīya c.
aráru v.b. árvant v.b. ṛti,ṛ́ti v.+ -arpitṛ e.+
arí v.+ ārá v.+ ṛtú v.+ -arpayitṛ́ ś.b.
aritṛ́ rv. -ārin b. -ṛtha- v. -arpayitavya c.
arítra, áritra v.+ ā́ruka ta.+ ṛṇá v.+  

————————————————————————

√ ṛc, see √arc.

————————————————————————

√ ṛj, ṛñj, arj, ‘direct, stretch, attain’

Pres. [7.] ṛñjate (3 p.). rv. , — [6.] ṛṅjáti -áte etc. rv. aa.  — [4.] ṛ́jyant, ṛjyate rv. ṛñjase (1s.) ṛṅjasāná rv. — [1.] árjati b.u.c. </span>
Perf. [ānarjus] ānṛjús av1.
Aor. 3. [ārjijat. — 5. ārjiṣṭa. ]
[Fut. arjiṣyati, arjitā.]
Verb. ṛñjáse rv.1 
Sec. Conj.: [Pass. ṛjyate.Desid. arjijiṣa. —] Caus. arjayati -te ecc. s.e.+ 
Deriv.:

arjaka c. ṛjipyá v.+ ṛ́jīyas v.
-arija c. ṛjíśvan rv. ṛjú v.+
arjana e.+ ṛjīpín rv. ráji rv.
arjanīya c. ṛjīṣá rv. rájiṣṭha- rv.b.
-arjayitṛ c. ṛjūnas rv. rajīyas jb.
  -ṛñga rv. -rāji av.+

It seems impossible to divide these forms (generally distributed to two different roots) from one another. The root has three well-marked stages of development : ṛj or ṛñj in rv., arj in Brāh., and arjaya in the later language. Compare also √rāj, probably a derivative from it. With it is related, further, the anomalously formed stem irajya (irajyáti -te etc. RV., and irajyú rv. ), ‘direct, rule’.

————————————————————————

√ 2 ṛj, ‘shine’

Inferable from the derivatives.:

árjuna v.+ -ṛjīká v. ṛ́jīti rv. ṛjrá rv. +
       ————————————————————————

√ ṛt, art, ‘pursue’

Aor. 5. artiḍhvam pb1.
Fut. artiṣye av1.
Deriv.:

árjuna v.+ -ṛjīká v. ṛ́jīti rv.
     

A very doubtful root ; ánvartiṣye and anvartitṛ́ apparent contractions for anu-vart; and Bö. amends artiḍhvam to arthi- (but??). But artana and artuka seem to show that the thing had assumed the value of a root.————————————————————————

√ ṛd, ard, ‘stir, dissolve’

Pres. 6. ṛdantu ā́rdan rv. — [1.] árdati etc. av.+ [— 7. ṛṇatti]
[Perf. etc. ānarda; ārdidat, ārdīt; ardiṣyati, arditā]
Verb. arṇṇa? śb.
Sec. Conj.. [Desid. ardidiṣa- —] Caus. ardáyati etc. ([ārdayīt] ardayate ardita)v.+
Deriv.:

ardaka c. -ardin c. ardana e.+
     

Of perlplexing variety of menaings.

————————————————————————

√ ṛdh, ‘thrive’

Pres. [5.] ṛdhnóti etc. v.+ — [7.] ṛṇádhat, ṛndhyām ṛndhánt v. — [4.] ṛdhyate -ti v.+  (Pass.?)
Perf. ānṛdhús av. ; ānṛdhe rv.śb.
Aor. 1. ā́rdhma b.s. , ṛdhā́the rv. , ṛdhyā́m etc. v.b.s.  ṛdhyā́sam etc. av.b.s. , ṛdhīmáhi rv. . ṛdhánt rv. ; ā́rdhi b. — 2. ṛdhet ṛdhema av.śb. — [3. ārdhidhat. —] 5. [ārdhīt] ārdhiṣṭa ms.
Fut. 1. ardhiṣyate śb. — 2. ardhitā. jb.
Verb. ṛddha av.+ , [ṛddhvā, ardhitvā]
Sec. Conj.: Pass. ṛdhyate. etc. v.+ , ṛdhyant m. Desid. ī́rstati-. etc. (āírtsīt etc.) av. śb. Caus. ardháyati etc. av.+ 
Deriv.:

árdha? v.+ -ardhi rv. ṛ́dha rv. ṛdhnuka ags.
ardhá ? v.+ árdhuka bs. ṛ́dhat, ṛ́dhak? vb. -īrtsā av.
árdhya rv. -ṛdh vs. ṛ́ddhi av.+ -ardhayitṛ u.s.————————————————————————

√ ṛś, ‘harm’

Perhaps to be inferred from the derivatives:

-arśa rv.+ árśas vs.+ ṛ́kṣa v.+ ṛkṣī́kā av.b.
-arśani rv. arśasāná rv. ṛkśara v.  ————————————————————————

√ ṛṣ, ‘rush, push’

Pres. [1.] árṣati etc. (arṣase av. ) vb. — [6.] ṛṣáti etc. v.b.s.
Perf. ānarṣat ta.
[Aor. etc. ārṣīt; arṣiṣyati, arṣitā. ]
Verb. ṛṣṭa vb.+ , [arṣitvā]
Sec. Conj.: arṣiṣiṣa; arṣaya-.
Deriv.:

-arṣa b.+ -árṣu rv. ṛṣabhá v.+ ṛṣṭí v.+
-árṣaṇa b. arṣṭṛ́ b. ṛ́ṣi v.+ ṛṣvá vb.
arṣaṇī́ av.   ṛṣú rv.  


Hardly calls for the usual division into two roots. Some of the derivatives doubtful

————————————————————————