धातु - dhātu

W. D. Whitney, The roots√u, ‘proclaim’

Pres. [2.] uve rv1 [5.] unoti rv1. [—1. avate]
[Perf. etc. etc. ūve; āuṣṭa; oṣytate; otā; ūṣiṣa-, āvaya-. ]
Extremely doubtful root; uvé is probably interjection (Bö.); vyùnoti is perhaps for víyunoti; and the pple óta, put here by BR., doubtless belong to √vā, ‘weave’
————————————————————————

√1 ukṣ, ‘sprinkle’

Pres. [6.] ukṣáti etc. v.+  -te etc. v.+ 
[Perf. ukṣāṃ cakāra.]
Aor. 5. āukṣiṣam etc. b. 
Fut. 1. ukṣiṣyati etc. b.s. [—2. ukṣitā]
Verb. ukṣitá v.+  úkṣya b.+
Sec. Conj.: Pass. ukṣyate etc. b.+ Caus. ukṣayati etc. s.+
Deriv.:

-ukṣ rv.  úkṣana av.+ -ukṣitavya b.c. uṣṭṛ́ rv1.
-ukṣa b.s. ukṣanīya jb. úṣṭṛ b.s. úṣṭra v.+
ukṣán v.+.      


Wheather ukṣán and uṣṭṛ́ etc. belong here, is very doubtful
————————————————————————

2 ukṣ, vakṣ ‘grow’ see √vakṣ

————————————————————————

uc ‘be pleased’

Pres. [4.] ucyati etc. v.b.
Perf. uvócitha uvóca, ūciṣé rv.
[Aor. etc.. āucīt; uciṣyati, ucitā]
Verb. ucitá v.+  [ocitvá]

Deriv.:

óka rv.  okyà rv. ókas v.+ okivā́ṅs rv.1 ócana v. ocara av.
           


————————————————————————

2 uch see √vas

————————————————————————

ujh ‘forsake’

Pres. [6.] ujhati etc. e.+
Perf. ujhāṁ cakāra rv.
Aor. 5.. āujīt; **c.
[Fut. **ujhiṣyati ujhitā
]
Verb. ujhita e.+ ; ujhitum c. ; ujhya c. 

Deriv.:

-ujha s.+  ujhana c. ujhiti pb.
     


A secondary root, coming from ud + √hā (ujjahāmi etc.).
————————————————————————

uñch ‘glean’

Pres. [6?] uñchati etc. s.+
[Perf. etc.uñchāṁ cakāra; āuñchīt; auñchiṣyati; auñchitā.]
Verb. uñchitum c. ; -uñchya c. 
[Sec. Conj.: Desid. uñcichiṣa-; Caus. uñchaya-.]

Deriv.:

-uñcha s.+  uñchana c.
   


————————————————————————

√ud, und,, ‘wet’

Pres. [7.] unátti undánti etc. v.b.s.  undáte (3p.). av.  — [6.] undati etc. b.s.
Perf. ūdus av. [undāṁ cakāra.]
[Aor. etc. āundidat, āundīt; undiṣyati, unditā. ]
Verb. utta b. , unna s.c. ; údya b.s.
Sec. Conj.: Pass. udyate rv.  [Desid. undidiṣa-. etc. s.+ ], Caus. undaya- b.s. ]
Deriv.:

-úd rv.  udani- rv. -udra v.+ ódatī rv.
udaká v.+  -uditṛ c.  útsa v.+  odaná v.+
udán, uda v.+. údman b. úndana b.+. ódman b.


————————————————————————

ubj ‘force’

Pres. [6.] ubjáti etc. v.b.s.
[Perf. etc.ubjāṁ cakāra; āubjijat; āubjīt;; ubjiṣyati, ubjitā.]
Verb. ubjitá av.b. ; -ubjya jb. 
[Sec. Conj.: Desid. ubjijiiṣa-; Caus. ubjaya-.]

Deriv.:

-udga? b.+  ubja rv.?, b.+ -ubji pb. 
     


————————————————————————

ubh, umbh ‘confine’

Pres. [9.] āubhnāt ubhnā́s rv. — [7.] unap rv. , āumbhan ts. — [6.] umbhata (2p.) av. , āumbhat ms. [; ubhati.]
[Perf. etc.uvobha; umbhaṁ cakāra; āubhīt;; āumbhīt, ubhiṣyati umbhiṣyati, ubhitā umbhitā.]
Verb. ubdhá rv.b. ; umbhita c. ; ubhya s.
Deriv.:

-úmbhana ts. 
 


————————————————————————

√uṣ,, ‘shine’, see √1 vas.

————————————————————————

√uṣ, ‘burn’

Pres. [1.] óṣati etc. v.+  — [9.] uṣṇán, uṣṇánt rv.1 
Perf. uvoṣa śb. [— oṣāṁ cakāra.]
Aor. 5. āuṣīt etc. b.s.
[Fut. 1.oṣiṣyati. — 2. oṣitā.]
Verb. uṣṭa b.s. , [oṣitvā;] -oṣya ts. ; -uṣas k. ; -óṣam śb.
Sec. Conj.: Pass. uṣyate etc. c.  [Desid. oṣiṣiṣa-. etc. s.+ ], Caus. oṣaya-. ]
Deriv.:

-úṣa? rv.  uṣṇá- v.+ -uṣyá śb. oṣá -óṣa v.+ 
uṣā c.  -uṣni ta.  ūṣmán v.+  óṣas rv.
    uṣman e.+. oṣiṣṭha b.


Apparently a differentiated form of √1 vas, which see.
————————————————————————