धातु - dhātu

W. D. Whitney, The roots√aṅh, ‘be narrow or distressing’

Such a root is inferable from derivatives:

aṅhatí rv. aṅhú v.b. áñghri? b. + áhi v. +
áṅhas v. + aṅhīyas b.s. aghá v. + ahī rv.

The verb-form anāha rv1. is of wholly doubtful meaning and connection.
————————————————————————

√ 1 akṣ, ‘attain’

Present. [1.] ákṣat rv1. , akṣase e1.
Perfect. [ānakṣa,] ākṣāṇa? rv1.
Aorist. [3. ācikṣat. — ] 5. ākṣiṣus rv1.
[Future. akṣiṣyati, akṣayati; akṣitā, aṣṭvā.]
[Verbal Adjectives and Nouns. aṣṭa; akṣitvā, aṣṭvā]
[Secondary Conjugations: Passive, akṣya-.Intensive. — Desiderative, ācikṣiṣa-.Causative, akṣaya-.]
Derivatives: akṣiṣiṣṭha jb.
A secondary root-form from √ 1 , aṅś, and occurring in a few isolated forms. Indra and Agni are called akṣiṣṭhāu vahiṣṭhāu devānām at jb. i. 304
————————————————————————

√ 2 akṣ, ‘mutilate’

Pres. [5.] -akṣṇoti etc. av. śb.
Verb. -aṣṭa v.b.s.
Only used with prefix nis ; does not appear to have anything to do with the preceding root.
————————————————————————

añg, ‘move’

Pres. [1.] añcati c1.
[Perf. etc. ānañga etc. etc.]
[Sec. Conj.: Caus. añgayati.]
A single occurrence, doubtless artificial, in the Nalodaya.
————————————————————————

ac, añc, ‘bend’

Pres. [1.] añcati etc. av.b. , -te b. ; acati etc. v.b. , -te etc. av.b.s.
Perf. [ānañca,] acire jb.
[Aor. etc. añcit ; añciṣyati, añcitā.]
Verb, akná b.s. , acita e. , añcita e. + [akta] ; -ácya v.b. ; -ā́cam b. .
Sec. Conj.: Pass, acyáte etc. v.b. + [añcyate. — Desid. añciciṣa-.] — Caus. añcayati etc. c.
Deriv.:

-anc v. + anká v. + áñcana v. + -añku- v. +
-añcin b. áñkas rv. -acana s. +. akṣṇá b.s.
    -áñcas rv.  

————————————————————————

√aj, ‘drive’

‘drive’
Pres. [1.] ájati -te etc. v.b. +
Perf. ajus? rv1. [ājitha etc.]
Aor. 5. ajiṣus lśs1.
[Fut. ajiṣyati, ajitā.]
Verb. -ajita? śb. ; -ajya s.; -áje rv.
Sec. Conj.: Pass. ajyáte etc. rv. [ - Desid. ajijiṣa-.]
Deriv.:

ágra? v. + ajaka c. ájman v. -āja b. +
aj v. ájana v. + -ájya v.b. āJí v. +
-ája r.v. -ajirá v.+ -ájra r.v.  
-ajá v.+ -ájma rv. -ajvin sv.  

ágra? v. + ajaka c. ájman v. -āja b. +
aj v. ájana v. + -ájya v.b. āJí v. +
-ajá v.+ -ájma rv. -ajvin sv.
The form ajus only by very doubtful conjecture to rv. v. 6. 10; ājiṣus variant to av. āviṣus; ajita in -prajita, possibly for prājita (or pra-jita, √ji?)
————————————————————————

√añj, ‘anoint’

Pres. [7.] anakti añkte etc. v. + — [1.] añjet s.1 
Perf. ānañja b.  (anajā anajyāt rv. ), ānajé etc. rv.
Aor. [1. ajyāt; āñji. — 3. añjijat. —] 5. āñjīs ta. .
[Fut. añkṣyati añjiṣyati, añktā añjitā.]
Verb. aktá v.+ ; añktvā s. , aktvā́ b. ) [añjitvā]; -ájya b.s. )
Sec. Conj.: Pass. ajyáte etc. v. + [— Desid. añjijiṣa-] —etc. s. +
Deriv.:

añga c. -ajya c. áñjana v.+  -aktā́ b. +
añgya c. āja e. + -áñjas v.+ -akti e. +
añjaka c. ā́jya v.+ añjí r.b. aktú v.b.
-añjya c.      


————————————————————————

√aṭ, ‘wander’

Pres. [1.] aṭati -te etc. e.+ 
[Perf. etc. āṭa; āṭīt.] Fut. 1. aṭtiṣyati e.+ [— 2. aṭitā.]
Verb. aṭita c. ; aṭitvā c.  [Sec. Conj .: aṭāṭya-; aṭiṭiṣa-; āṭaya-.]
Deriv.:

-aṭa c. aṭavī ? c. āṭa pb.+
aṭana c. aṭyā c. aṭāṭya c.

Apparently a modern form of the following root; āṭa in pb. is a proper name.
————————————————————————

√aṇṭh, ‘visit’

Pres. [1.] aṇṭhati c. (Bö)
Verb. aṇṭhita c.  (Bö)
————————————————————————

√at, ‘wander’

Pres. [1.] aṭasi átant átamāna rv.4 
Verb. atita c. ; atya s.
Deriv.:

atasí rv. áṭithi ? v.+  átya rv.b. 
-áti rv. atithín rv.c.  

Apparently a modern form of the following root; āṭa in pb. is a proper name.
————————————————————————

√ad, ‘eat’

Pres. [1.] átti ecc (ādat ādan). v.+ , adāná rv. — [1.] adasva e. 
[Perf.. āda ; āditha.]
Aor. 1. adyāsam jub.  [— 3. ādidat.]
Fut. 1. atsyati b.s. [— 2. attā.]
Verb. áttum v.+ , -tave v. ,-tos b. attvā́ya b.
Sec. Conj.: Pass. adyáte ecc b.+ , — Caus. ādayati b. , adayate ecc s.

Deriv.:

-ád v.+  attí b.  attrín rv.  -advan v.
-ada av. attavya c. áttri (átri) v.+  -advara śe.
-adaka e. attṛ́ av. ánna v.+  ā́dana rv.
-adana b.+ áttra rv.  ádman v.b.s.  ādín v.+
adanīya c.  attrá v.  -ádya v.+ ādyà av.+


————————————————————————

√an, ‘breathe’

Pres. [2.] ániti ecc (anánt ānyā́t ā́nīt). v.+ , [1.] ánati (anet ana ānat ánant) ecc av.b. , -tejb. — [6.] anáti (3s.) av.
Perf.. āna v. 
Aor. 5. aniṣus av.
Fut. 1. aniṣyati b.  [— 2. anitā.]
Verb. anita b. , anitum, b. ,anya b. ānam b.s. 
Sec. Conj.: [Desid. aniniṣat-. —] Caus. ādayati etc. av.+. , -te e.

Deriv.:

aná b.u.  -ánana rv. ánila b.+  āná v.+ 
  anáta vs.   ānana e.+ 


————————————————————————

√am, ‘injure’

Pres. [2.] amīṣi amīti amánti āmīt amāte amīṣva v.b. , [1.] áme etc. v.b.  </span>
Perf. āmire śb. ; [emāna] emuṣá? rv. (emūṣá śb. )
Aor. 3. āmamat etc. v.b.  [— 3. ādidat.]
Verb. [ānta, amita]. </span>
Sec. Conj.: Pass. amyate ms. , — Caus. āmáyati etc. v.b.

Deriv.:

áma v.b.  -ámana śb.  āmá? v.+  āmayitnu v.
amáti v.b.  aminá rv. ā́mana av.ms.  
ámati vb. ámīva v.+  āmaya v.+   
ámatra rv.  amla? e.+  -ā́mis? rv.   


————————————————————————

√ay, see √1 i.


————————————————————————

√arc, ṛc, ‘shine, praise’

Pres. [2.] árcati etc. v.+ , arce rv.1  — arcase (1s.) rv.1
Perf. ānarca e.+  ; ānṛcús v. ānarcús e. , ānṛce rv.1
[Aor. ārcicat, ārcīt.]
Fut. arciṣyati c. (ārkṣyánt? śb. )
Verb. arcita e. ; arcitum e. ; arcitvā e. ; -arcya e.+ ; ṛcáse rv.
Sec. Conj.: Pass. ṛcyate v. , [— Desid. arciciṣa-. ] — Caus. arcayati -te etc. v.+  (arcyate u.e. )

Deriv.:

árc rv.  arcatra- rv.  arcí v.+  -ṛca av.
arká v.+  arcátri rv. arcín rv.  -ṛcas rv.
arcā́ b.+  arcana e.+  arcitṛ -ṛkti? rv. (suv-)
arcaka c.  arcanīya e.+  arcís v.+  ṛkvá rv.
arcya e.+  arcanā́nas v.  ṛ́c v.+  ṛ́kvan v.


————————————————————————

√arj, see √1 ṛj, ṛñj.


————————————————————————

√art, see √ ṛt.


————————————————————————

√arh, ‘deserve’ ecc.

Pres. [2.] árhati etc. v.+ , -te ecc e.+ 
Perf. ānṛhús ts1 ; arhire rv.1
[Aor. etc. ārhyāsam, ārhi, ārjihat, ārhīt; arhiṣyati, arhitā]
Verb. arháse rv.1
Sec. Conj.: [— Desid. arjihiṣa-. ] — Caus. arhayati etc. s.+ 

Deriv.:

arghá v.+  -árha b.+  arháṇā v.+ 
-arghya c.  arhaṇa c. arhaṇīya c. 


————————————————————————

√av, ‘favor’

Pres. [1.] ávati etc. v.+ 
Perf. ā́va ā́vitha ecc. v.+ 
Aor. 1. avyās -āt v.b.s.. — 5. ā́vīt ecc. (aviḍḍhi etc. aviṣat etc.) v.b.s. 
Fut. 1. aviṣyáti v.b. 2. avitā c.
Verb. -ūta rv. ; ávitave v.b. ; ávya rv. ;
Sec. Conj.: — Caus. ā́vayas -at v.b.u. 

Deriv.:

áva rv.  avitṛ́ v.b.s.  ávi v.+  oma rv.
avana c.  -avitra b.s.  -avī? v.  óman v.b.
ávas v.b.  áviṣṭha rv.  ūtí v.+ omán v.+ 
avis-? rv.    ū́ma v.b.s.   


————————————————————————

√1 aś, aṅś, ‘attain’

Pres. [5.] aśnóti aśnuté etc. v.+  — [5.] aśniyāt aśnīs m. 
Perf. ānáṅśa ānaśús etc. v.+  ānaśé etc. v.+ (ānāśa ānaśma ānaśyām anáśāmahāi v.+ ānaśadhve s. )āśatus etc. āśāthe etc. rv.
Aor. 1. ā́ṣṭa ā́śata aśṭa v.b. , aśyā́t aśītá ecc. v.b.s. , aṣṭu b. [āśi.] — 2. aśema rv. , aśemahi sv. [— 3. āśiśat.] — 4. ākṣi b. ákṣat rv. (cf. √akṣ). [— 5. āśiṣṭa.]
Fut. 1. [aśiṣyate] aśnuviṣyāmahe ś.b.1 [2. aśitā, aṣṭā.] </span>
Verb. aṣṭum k. ; áṣṭave v.b. ; aṣṭavāi jb.s. ; aṣitum e. ; -aṣṭa v.b.
[Sec. Conj.: aśāśya-; aśiśiṣa-; āśaya-. ]

Deriv.:

áṅśa v.+  aśana b.+  aśnuva ags.  -āśa śśs. 
áṣṭi v.+  aśī- vs1 -aśnuvín vs.  ā́śā v.+ 


Compare √1 akṣ and √2 naś (to which latter the forms ānaṭ etc. are here referred). Derivatives more doubtfully referable to this root are:

áśan rv.  áśman v.+  áśva v.+  -āśú v.+ 
áśáni v.+  áśri v.+  áṣṭrā v.+  ā́śīyas b.
áśna rv.  áśru v.+  āśiná rv.  ā́ṣiṣṭha v.b.u. 


————————————————————————

√aś, ‘eat’

Pres. [9.] aśnā́ti (aśāna) aśnīte etc. v.+  — [1.] aśa r1
Perf. ā́śa * v.+  (-āśvāṅs b. )
Aor. [1. aśyāt. ** — 3. **āśiśat. —] v.b.s.. — [2. aśitā.] </span>
Fut. 1. aśiṣyáti etc. b.+  2. avitā c.
Verb. aśitá v.+ ; aśitum u. ; aśitvā́ b.+ ; -áśya b. ;
Sec. Conj.: Pass. aśyáte av.+ [— Int. aśāśya-.] — Desid. áśiśiṣati etc. b.+ Caus. āśayati b.+  (ā́śita rv. ); aśāpaya- mgs. 

Deriv.:

| áś av.  | aśitavyà b.+  | áśna v.  | āśi s. | | ———————————————————— | ———————————————————— | ———————————————————— | ———————————————————— | | áśana v.  | aśitṛ́ av.+  | aśni ta.  | āśyà av. ?+  | | aśanā́ b.u.  | aśitra b.+  | -āśa e.+ | áśiṣṭha b.  | | -aśanīya s.+  | -aśúṣa rv.  | -āśaka b.  | aśiśiṣu s.  | | | | āśin b.+ | āśayitavya b.  | {:.tablestyle_striped_nohead}
————————————————————————

√1 as, ‘be’

Pres. [2.] ásti sánti etc. v.+  sva sma smahe asate m.  syāmahe c1
Perf. ā́sa ā́sitha ecc. v.+ 
Der. ásu ** v.+ **ásta v.+ ásti v.+ āsa (itiha) av.+ stí v.b. 

————————————————————————

√2 as, ‘throw’

Pres. [4.] aśyati etc. v.+ , asyate etc. rv.b. (? asan) e.+
Perf. ā́śa etc. v.+ , āse rv.1 
Aor. 1. asyāt ** r.1 ; **āsi c.1 — 2. asthat etcav.1k.1.c  (? see √sthā). [— 3. āsiṣat. — 5. āsiśṭā.]
Fut. 1. asiṣyáti etc. rv.+  2. [asiṣṭā.]
Verb. asta v.+ ; asita r.1 ; ástave b. ; -tavāí b. ; asitum e.1 asitvā s.  -ásya v.+ -ā́samb.s.u
Sec. Conj.: Pass. asyate etc. av.+ [— Desid. asisiṣa-.] — Caus. āsayati etc. e.+ 

Deriv.:

ás v.  ásira rv.1  astrá v.+  āsa av.+ 
ásana v.+  ásiṣṭha v.  asya b.+  āsin av.+ 
asanā́ rv.  -asti c.  -asyā e.+ āsyà av. 
-asanīya c.  -astavya c.  asrá tb.1 āsana c. 
así ? v.+ ástṛ v.b.    


————————————————————————

√ ah, ‘say’

Perf. ā́ha āhús v.+ āttha āhatus b.+
Der. -āha? pb1
If nirāha is from this root, then perhaps svā́hā v.+ is also to be referred to it.
————————————————————————