sanscrito vedico

abbreviazioni


Nomi dei testi

APr. Atharva-Prātiśākhya
AS. Atharva-Saṃhitā
Kap. Kapiṣṭhala-Saṃhitā
Kh. Khila (pagine de l’ed. Scheftelowitz)
KS. Kāṭhaka (Saṃhitā)
MP. Mantra-Pāṭha degli Āpastambin
MS. Maitrāyaṇī-Saṃhitā
paipp. Recensione paippalāda dell’Atharva-Saṃhitā
pdp. pada-pātha (del ṛgveda)
Pr. Prātiṣakhya
RPr. Ṛk-Prātisākhya
RS. Ṛk Saṃhitā (Ṛgveda)
ŚB. Śatapatha-Brāhmaṇa
SS. Sāma-Saṃhitā
TB. Taittirīya-Brāhmaṇa
TPr. Taittirīya-Prātiśākhya
TS. Taittirīya-Saṃhitā
Vāl. Vālakhilya
VPr. Vājasaneyi-Prātiśākhya
VS(K). Vājasaneyi-Saṃhitā(Kāṇva)
YV. Yajurveda
I, X Livro I ou X della Ṛk-Saṃhitā.

Altre abbreviazioni

Ab. Ablativo
Ac. Accusativo
D. Dativo
du. duale
ep. epiteto
f. femminile
G. Genitivo
I. strumentale
L. Locativo
m. maschile
N. Nominativo
n. (pr.) nome (proprio)
nt. neutro
pl. plurale
sg. singolare
V. Vocativo
var. variante (nel senso dei “Vedic Variants”)

< >